Rodokmen Pokýska

 

 

 

Veil Mistery Tergy, ČLP/BEA/4876, tricolor

Questor Boy of the Jolly Kids

VDH/BCD/04-190, CLP/BEA/4108/05

tricolor

HD - 0

ICH.,CH. CZ, SK junior Ch. CZ, CACIB 4x, res. CACIB 2x, BOB 3x, VDH-CHA 2x,

BZH I. cena  

Red Baron Just King of Sunshine

DKK 04461/95,  VDH/BCD/94-218

tricolor

HD-1

Storbuck Torbay Just in Time

AKC HM 389608,  VDH/BCD/94-290

DKK 27189/93

CH. USA, DT, VDH

Starbuck´s Hang´s High

AKC HC 051815

Echo Run Honey Bear

A-1090, AKC HD611179  

Magic Noire Sunshine Baroness

DKK 14839/97, VDH/BCD/ 89- 222

tricolor

CH DK

FW, SPL 

Red Baron Super Star

DKK02096/85, VDH/BCD 89-219 

Bulgarian Sun Flare

DKK 20265/81

Beverly Girl of the Jolly Kids

VDH/BCD/95-381

tricolor

HD - 0

ICH, CH DT, VDH  

Denver v.d. Tomburg

VDH/BCD/92-246

tricolor

CH DT, VDH, DT jgd. Sieger

FW, SPL

Norcis Moonweaver

KCSB 0526CA

Whisper v.d. Tomburg

VDH/BCD/90-182

Famous Joker Sweet Comedy-Star

DKK 20294, VDH/BCD/93-149

tricolor

ZZ, FW

Famous Joker Star Jumper

A-1050, DKK 24690/88

Famous Joker Mistress Miss

A-1050, DKK 28258/88

Chanel Tergy

ČLP/BEA/1762/00

tan/white

CH. CZ, SK, PL, Czech club CH.,CACIB 2x,

BZH I. cena, CACIT, CACT

Hijacker von Igelweg

VDH/BCD/96-009, ČLP/BEA/755/97

tricolor

ICH., CH. CZ, PL, Jujior Ch. Luxemburg, CZ

BZH I. cena  

Vinrob Vagabond

KCSB 1708CB

tricolor

Bsgr.95

Dufosee First Edition

KCSB 1041CA

Newlin Yasmin to Vinrob

KCSB 2433BZ

Whisling Melody Of Justines Pack

VDH/BCD/93-289

tricolor

Dt./Lux. Champ., ESgr 95, ZZ FW(13/1.15)

Sweet Connection´s Bar Expresso

VDH/BCD/92-065

tricolor

Int./Dt./Nl./Dan./Dt.VDH/Dt.Jgd/ Champ., winner KOP 94, Amst.94, ESgr.95,EJGSgr 93, BSgr 94, CSgr.95, FCI-ESgr. 95

ZZ FW(13/1.00), SPL(100)

Called Whisper Of Justine´s Pack

VDH/BCD/89-009

tricolor

Int.Champ.

FW(7/1.00), SPL(76)

Ginna Tergy

ČLP/BEA/585

tricolor

Vit.tř.ml

výb

BZH I. cena

Nordic Tergy

ČLP/BEA/159

tan/white

CACIB, CAC, BH I. cena

True  Line´s Nordic Vermont

VDH/BCD/87-005

bicolor

Europajgsgr.,Dt./VDH/CH/Lux. Champ,Clubjgsgr.

Charming Tergy

ČLP/BEA/60

tricolor

2x CAC, Národní vítěz, 2x vítěz třídy, výborná

BZH I cena

Getty Tergy

ČLP/BEA/40

tricolor

ICH.,ČSFR Champ., 2x VDH CH.,2x res.CACIB, CWC,Vítěz plemene, Vítěz Polska

Fertrac Cognac

VDH/BCD 88-256

tricolor

CAC

Foltos Bogarfülü Alin

ČLP/BEA/3

ICH., ČSSR Champ.

Zpět na hlavní stranu           Zurück zur Hauptseite      Back to the main page